PKN
Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland
 
Evangelisatie commissie Evangelisatie commissie

De kerk heeft als opdracht alle volken tot discipelen van Jezus Christus te maken (zie Matt. 28: 19: 'Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb’)

Activiteiten/taken van de Evangelisatiecommissie.
Om de gemeente bewust te maken van haar verantwoordelijkheid in eigen omgeving heeft de kerkenraad een Evangelisatiecommissie benoemd, die hem zal bijstaan in de uitvoering van deze opdracht. Dit zal moeten geschieden door middel van voorlichting en toerusting van de gemeente.
Bovendien zal ze de gemeente steeds weer moeten wijzen op de noodzaak geloofwaardig te zijn en op Bijbels verantwoorde wijze aan te sluiten bij het moderne levensgevoel, rekening houdend met eigen tradities. De Evangelisatiecommissie organiseert o.a. de volgende activiteiten:

1. Het verspreiden van de Elisabethbode in onze gemeente. Dit evangelisatieblad wordt in voor een deel bij niet-kerkelijke gezinnen/personen gebracht om zo de Bijbelse boodschap aan hen kenbaar te maken. Het blad wordt aan hen gratis verstrekt. Daarnaast zijn er kerkleden die zich op het blad kunnen abonneren.

2. Het organiseren en houden van welkomstdiensten. Deze diensten hebben een evangeliserend karakter en kunnen daardoor wat anders zijn dan een gewone kerkdienst. Deze diensten zijn in het bijzonder bestemd voor mensen die niet of niet meer in de kerk komen.

3. Het organiseren en houden van een Kerstnachtviering. In deze viering staat de Bijbelse Kerstboodschap centraal. De viering wordt georganiseerd door de samenwerkende kerken in Keerpunt, te weten: de Hervormde Kerk Rehoboth, de Hervormde gemeente Maranatha, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen, de Vrije baptistengemeente en de Gereformeerde Ontmoetingskerk.

4. Het organiseren en houden van bejaardenmiddagen. Deze middagen hebben een wat algemeen karakter, maar ondanks dat staat de Bijbelse boodschap centraal in het geheel. Deze middagen zijn toegankelijk voor alle bejaarden en worden circa 6 maal per jaar gehouden. De middagen worden gehouden in de zaal van ’t Waellant. De middagen worden georganiseerd in samenwerking met de Hervormde Gemeente Maranatha. Met Kerst en Pasen worden deze middagen mogelijk uitgebreid met een broodmaaltijd.

5. Het organiseren en houden van bijzondere acties. Onder deze acties worden verstaan:

a. Bijvoorbeeld 'Er is hoop'. Bij dergelijke acties wordt vaak een deel van de burgerlijke gemeente, in hoofdzaak niet-kerkelijke
gezinnen/personen, bezocht (enquête) en zo mogelijk een kort gesprek gevoerd om hen op de bijbelse boodschap te wijzen, die voor een ieder de basis voor het leven zou moeten zijn.
b. Bijvoorbeeld 'Kerk in de buurt'. Dit is een cursus waarbij in eerste instantie onder de cursusleden wordt besproken hoe men aankijkt tegen God en je eigen kerk. Daarna gaat men de wijk rondom de kerk in om bij de mensen te informeren hoe zij aankijken tegen de kerk. Ook de noden van de mensen kunnen in kaart worden gebracht waarvoor de kerk mogelijk een oplossing kan bieden. Daarbij ontstaat er mogelijk ruimte om het evangelie te brengen.
c. Acties voeren op de (jaarlijkse) braderie. Op een eigentijdse wijze wordt geprobeerd het evangelie onder de aandacht te brengen bij de mensen die de braderie bezoeken.

6. Deelnemen aan Keerpunt. Keerpunt is een samenwerkingsverband tussen de Evangelisatiecommissies van de Hervormde Kerk Rehoboth, de Hervormde gemeente Maranatha, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen, de Vrije baptistengemeente en de Gereformeerde Ontmoetingskerk. De overlegvergaderingen worden bijgewoond en eventuele acties worden ondersteund en daaraan wordt medewerking verleend. Daarbij is er ook een taak om de kerkleden hiervoor te interesseren en te motiveren. www.keerpuntnieuwlekkerland.nl
Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter: G. Damsteegt, telefoonnummer (0184) 69 10 63

terug
 
 

Inloggen


Kerkdiensten
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09:30 en 18:30
meer details

Gebedssamenkomst
datum en tijdstip 26-06-2019 om 19:00
meer details

Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 30-06-2019 om 9:30 en 18:30
meer details

Dienst in zorgcentrum 'De Alblashof'
datum en tijdstip 25-08-2019 om 11:00
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 29-08-2019 om
meer details

Gebedssamenkomst
datum en tijdstip 04-09-2019 om 19:00
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 04-09-2019 om 19:45
meer details

 
Privacyverklaring website

Privacyverklaring inzien
 
 
ANBI gegevens
Bekijk hier de ANBI gegevens van onze kerk en diaconie
 
BHV-plan Ontmoetingskerk
 
DagelijksWoord

 
Kerkdiensten

Zondag 23 juni
09.30 uur

Ds. A.A. Wisman,
voorbereiding viering H.A.
Ouderling van dienst:
Zr. J.M. Janse-de Jong
18.30 uur
Ds. A.A. Wisman, zangdienst
Ouderling van dienst:    
Br. I.H. Kouwenhoven
 
Nieuwsbrieven

Zondag 16 juni 2019

Zondag 9 juni 2019

Zondag 2 juni 2019
 
Ontmoeting

Ontmoeting juni 2019

Ontmoeting mei 2019

Ontmoeting april 2019

Rooster Ontmoeting 2019 -2020
 
Kerkomroep

Actuele preken luisteren.
 
Links

Diverse Links
 
.

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.